Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Mechanika i wytrzymałość materiałów (wykład)E/5 15 dr Volodymyr Popovych
2Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (wykład)E/6 15 dr inż. Witold Adamowski
3Logika (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
4Geometria wykreślna i grafika inżynierska (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr inż. Olena Dan
5Mechanika i wytrzymałość materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Volodymyr Popovych
6Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Witold Adamowski
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 79) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
Przedmioty specjalizacyjne
1Wodociągi (wykład)E/4 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
2Wodociągi (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
3Sieci i instalacje sanitarne (wykład)Z/4 30 dr inż. Olena Dan
4Sieci i instalacje sanitarne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr inż. Ewa Hołota
5Bilanse wodne (wykład)E/4 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
6Bilanse wodne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Olena Dan
7Zużycie wody w rolnictwie (konwersatorium)Z/1 15 mgr Robert Stachyra
Specjalizacja: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Przedmioty specjalizacyjne
1Analityczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska (wykład)Z/4 30 Zawieszone
2Analityczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Geodezja inżynierska (wykład)Z/1 15 Zawieszone
4Przetwarzanie odpadów biologicznych (wykład)E/4 30 Zawieszone
5Przetwarzanie odpadów biologicznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia organiczna (wykład)E/4 30 Zawieszone
7Chemia organiczna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze