Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Duszpasterstwo rodzin
Wykłady obowiązkowe
1Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)E/0 60 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
2Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
3Socjologia rodziny (wykład)Z/0 30 Brak obsady
4Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)Z/0 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
5Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
6Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Duszpasterstwo rodzin
Ćwiczenia
1Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
2Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)Zbo/0 30 Brak obsady
Duszpasterstwo rodzin
Konwersatorium
1Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (konwersatorium)Zbo/0 30 Brak obsady
Duszpasterstwo rodzin
Seminarium
1Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
Ekumenizm
Wykłady obowiązkowe
1Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
2Teologia starokatolicka (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kopiec
3Ekumenizm słowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kopiec
4Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
5Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Piotr Kopiec
6Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
7Teologia prawosławna - antropologia (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
8Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
9Hermeneutyka dialogów ekumenicznych (wykład)E/0 15 prof. dr hab. Piotr Kopiec
Ekumenizm
Konwersatoria obowiązkowe
1Ekumeniczny komentarz do "Credo" (konwersatorium)Z/0 15 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
Ekumenizm
Seminarium
1Teologia poreformacyjna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
2Teologia prawosławna (seminarium)Zbo/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Historia Kościoła i patrologia
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje teologii (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
2Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)Z/0 30 Ks. dr Albert Warso
3Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
5Kościół w świecie późnego antyku (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
6Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
7Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
8Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)E/0 15 Brak obsady
9Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
10Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
11Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
12Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Z/0 15 Ks. dr Albert Warso
13Z dziejów relacji między Polską i Stolicą Apostolską (wykład)E/0 15 Ks. dr Albert Warso
Historia Kościoła i patrologia
Konwersatoria obowiązkowe
1Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
2Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
3Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Greka patrystyczna (konwersatorium)Z/0 60 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
5Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Historia Kościoła i patrologia
Seminarium
1Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
Historia Kościoła i patrologia
Egzaminy obowiązkowe
1Historia Kościoła: nowożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
2Historia Kościoła: starożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
4Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
5Patrologia, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Katechetyka
Wykłady obowiązkowe
1Biblia w katechezie (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Formacja katechetów (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
3Katecheza młodzieży (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
4Moralny wymiar katechezy (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
5Organizacja katechezy (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
6Teologia znaków i symboli (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
Katechetyka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Katecheza młodzieży (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Katechetyka
Seminarium (jedno obowiązkowe)
1Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
3Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Liturgika i homiletyka
Wykłady obowiązkowe
1Duch Świety w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
2Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
3Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Liturgia w mediach (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
5Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)E/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
6Teologia Liturgii Godzin (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
7Źródła liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
8Metody nowej ewangelizacji (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
9Kreatywne pisanie (wykład)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
10Teoria komunikacji (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
11Historia kaznodziejstwa (wykład)E/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
Liturgika i homiletyka
Seminarium u promotora
1Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
2Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Teologia dogmatyczna
Wykłady
1Antropologia teologiczna (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
2Bóg w historii (wykład)Z/0 15 Vacat
3Chrystologia (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
4Eklezjologia kontekstualna (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
5Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
6Mariologia ekumeniczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
7Pneumatologia (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
8Brak wersji językowej (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
Teologia dogmatyczna
Konwersatorium
1Synteza teologiczna (konwersatorium)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
Teologia dogmatyczna
Seminarium
1Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
2Teologia dogmatyczna (seminarium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Teologia duchowości
Wykłady obowiązkowe
1Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
2Duchowość a cielesność (wykład)Z/0 30 Ks. dr Adam Wilczyński
3Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
5Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
6Pismo Święte w życiu duchowym pierwszych chrześcijan (wykład)Z/0 15 Ks. dr Adam Wilczyński
7Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
8Teologia poświęcenia (wykład)Z/0 30 Ks. dr Adam Wilczyński
9Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
10Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
Teologia duchowości
Seminarium
1Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
2Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Teologia fundamentalna
Wykłady obowiązkowe
1Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
2Chrystologia współczesna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Filozofia religii. Cz. 2 (wykład)Z/0 30 Ks. dr Filip Krauze
4Koncepcje misji i misjologii (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
5Eklezjologia współczesna (wykład)Z/0 15 Ks. dr Filip Krauze
6Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
7Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Paweł Borto
8Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
10Zarys religioznawstwa. Cz.1 (wykład)E/0 30 Ks. dr Filip Krauze
11Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
12Internet i cybrekultura a misja Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
Teologia fundamentalna
Seminarium
1Teologia fundamentalna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Teologia moralna
Wykłady obowiązkowe
1Anglikańska teologia moralna, cz. II (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
2Antropologia moralna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Łukasz Plata
3Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)E/0 45 Ks. dr Krzysztof Smykowski
4Prawda, dobro, sumienie (III) (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
5Historia teologii moralnej (II) (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
6Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
7Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Z/0 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
8Sakramentologia moralna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Łukasz Plata
9Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
Teologia moralna
Seminarium
1Teologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
Teologia praktyczna
Wykłady obowiązkowe
1Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)E/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
2Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
3Funkcja charytatywna Kościoła. Historia działalności charytatywnej (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
4Socjologia parafii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs
5Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs
6Teologia kultury (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
7Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Teologia praktyczna
Konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja medialna (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Teologia praktyczna
Seminarium obowiązkowe
1Teologia praktyczna (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
Nauki biblijne
Wykłady obowiązkowe
1Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
2Teologia biblijna (wykład)E/0 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
Nauki biblijne
Seminarium
1Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)Zbo/0 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
2Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
3Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
4Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze