Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w instytucjach kościelnych (wykład)E/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
2Instytucje i organizacje wspierania rodziny świeckie i kościelne (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
3Biologiczno-medyczne i moralne podstawy metod planowania rodziny (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
4Metodologia badań społecznych (wykład)E/1 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
5Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
6Metody planowania rodziny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
7Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w instytucjach kościelnych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
8Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w systemie oświaty (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
9Mediacje i negocjacje w aspekcie kulturowo-religijnym (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
10Proseminarium (proseminarium)Z/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
11Poradnie małżeńsko - rodzinne (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
3Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agata Woźniak
4Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru. Specjalność: Koordynator pieczy zastępczej
1Formy pieczy zastępczej w Polsce i krajach odmiennych religijnie (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
2Formy przygotowania rodziców zastępczych/adopcyjnych w aspekcie kulturowo-religijnym (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
Przedmioty do wyboru. Specjalność: Asystent osoby niesamodzielnej
1Aktywizacja zawodowa i społeczna osób starszych i niepełnosprawnych (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
2Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
3Diagnoza potrzeb osób niesamodzielnych (ćwiczenia)Z/2 15 Brak obsady
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty obligatoryjne
1Poradnictwo małżeńsko - rodzinne w instytucjach kościelnych (wykład)E/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
2Instytucje i organizacje wspierania rodziny świeckie i kościelne (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
3Biologiczno-medyczne i moralne podstawy metod planowania rodziny (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
4Metodologia badań społecznych (wykład)E/1 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
5Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
6Metody planowania rodziny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
7Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w instytucjach kościelnych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
8Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w systemie oświaty (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
9Mediacje i negocjacje w aspekcie kulturowo-religijnym (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
10Proseminarium (proseminarium)Z/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
11Poradnie małżeńsko - rodzinne (zajęcia terenowe)Z/1 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Lektoraty
1Język angielski (lektorat) (lektorat)Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Egzamin (język angielski) (egzamin)E/1 0 Brak obsady
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty do wyboru. Specjalność: Koordynator pieczy zastępczej
1Formy pieczy zastępczej w Polsce i krajach odmiennych religijnie (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
2Formy przygotowania rodziców zastępczych/adopcyjnych w aspekcie kulturowo-religijnym (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty do wyboru. Specjalność: Asystent osoby niesamodzielnej
1Aktywizacja zawodowa i społeczna osób starszych i niepełnosprawnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
2Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
3Diagnoza potrzeb osób niesamodzielnych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Karolina Komsta-Tokarzewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze