Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia
1Archiwistyka źródeł muzycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Andrzej Gładysz
2Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Harmonia" (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/3 80 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze