Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia obowiązkowe
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (wykład)E/4 30 dr Andrzej Gładysz
2Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (wykład)E/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
4Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
5Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 59) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 61) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - Certyfikat IELTS Academic Band Score 5.5 - 6.5 (CEF B2) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
10Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
1Tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Historia i krytyka nagrań fonograficznych (wykład)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia harmonii i kontrapunktu (wykład)Z/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Krytyka muzyczna (warsztaty)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
5Aktualia muzyczne (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Specjalność: Muzyka kościelna
1Prowadzenie zespołu chorałowego (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Beata Bodzioch
2Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie (wykład)Z/4 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
3Historia organów europejskich (wykład)Z/3 30 dr Andrzej Gładysz
4Ludowe śpiewy religijne (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
5Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
6Organy (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze