Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka specjalna (wykład)E/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
2Etyka zawodu pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Etyka zawodu pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
4Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
5Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
6Podstawy metodyczne diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (wykład)E/1 15 Brak obsady
7Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
8Teoria wychowania (wykład)E/3 15 dr hab. Lucyna Dziaczkowska
9Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
10Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 81) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język angielski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
12Język angielski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Krzysztof Urbański
13Język hiszpański (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
14Język niemiecki (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
15Język rosyjski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Przedmioty w ramach specjalności
1Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Autystyczne spektrum zaburzeń (wykład)E/4 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Agata Kułaga
4Specyficzne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Szudra-Barszcz
5Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w edukacyjnych placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Specjalność 2: Wczesne wspomaganie rozwoju
Przedmioty w ramach specjalności
1Medyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju (wykład)E/4 40 Brak obsady
2Wspomaganie rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia (wykład)E/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
3Pre- i perinatalne uwarunkowania zaburzeń rozwoju dziecka (wykład)E/3 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Renata Kołodziejczyk
5Audiologia pedagogiczna (konwersatorium)Z/3 15 dr Aleksandra Borowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze