Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy logopedii (wykład)Z/1 15 Brak obsady
2Teoretyczne podstawy integralnego rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
3Teoretyczne podstawy integralnego rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Małgorzata Łobacz
4Teoretyczne podstawy integralnego rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Szewczak
5Podstawy wiedzy o języku i edukacja polonistyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)Z/5 45 dr Barbara Borowska
6Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)Z/4 15 dr Anna Badora
7Metodologia badań pedagogicznych (wykład)Z/4 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Metodologia badań pedagogicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Badora
9Metodologia badań pedagogicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Badora
10Integralny rozwój i edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
11Integralny rozwój i edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
12Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 45 dr Anna Badora
13Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 45 dr Anna Badora
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 112) Z/0 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 81) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
12Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
13Język angielski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
14Język angielski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
15Język angielski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Krzysztof Urbański
16Język hiszpański (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
17Język niemiecki (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 dr Katarzyna Jakubów
18Język rosyjski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
19Język włoski (z elementami terminologii pedagogicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
1Christian personalism as the foundation for integrative and inclusive education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
2Counseling and human development (wykład)Z/4 30 Zawieszone
3Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 30 dr Iwona Szewczak
4Positive Education (wykład)Z/4 30 dr Klaudia Martynowska
5Special education (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
6Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
7Historia opieki nad dzieckiem (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
8Historia wychowania (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
9Kompetencje nauczyciela i współpraca z rodzicami dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
10Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
11Pedagogia towarzyszenia dziecku w życiu i rozwoju (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Buk-Cegiełka
12Praca z dzieckiem z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
13Prawa autorskie i prawa pokrewne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wiesław Partyka
14Profilaktyka wybranych zagadnień zdrowotnych (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
15Prognozowanie w pedagogice (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
16Wybrane teorie rozwoju zawodowego (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
17Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
18Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
19Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/3 30 Zawieszone
20Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej (konwersatorium)Z/3 30 dr Anna Badora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze