Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria magisterskie
1Ekonomia społeczna (seminarium - Grupa: 1) Zbo/3 30 Ks. dr Marek Wódka
2Readaptacja i integracja społeczna (seminarium - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
Specjalność: Readaptacja i integracja społeczna
Przedmioty specjalizacyjne
1Alternatywne rozwiązywanie sporów (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Zaborowska
2Metody aktywizacji osób bezrobotnych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
3Praca z ofiarami przemocy (warsztaty)Z/3 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze