Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe
1Bezpieczeństwo człowieka w komunikacji retorycznej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Moduły do wyboru
Moduł: Retoryka w dyskursie dyplomatycznym
1Dyplomacja praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Retoryka w nowych mediach (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
3Event marketing (ćwiczenia)Z/3 30 dr Wojciech Wciseł
Seminaria do wyboru
1Historia i teoria retoryki (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Kultura oratorska (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Praca magisterska
1Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Paweł Gondek
2Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Praca magisterska i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze