Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Praca i rozwój pracowniczy (wykład)E/2 15 dr Jacek Sobek
2Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (wykład)E/2 15 dr Paweł Kot
3Źródła statystyczne i metody (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Szyszka
4Teorie rynku pracy i polityki (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praca i rozwój pracowniczy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Sobek
2Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Źródła statystyczne i metody (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
4Teorie rynku pracy i polityki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
Konwersatoria obowiązkowe
1Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 20 dr Grzegorz Kida
2Równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Kot
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w doradztwie kariery (wykład)Z/5 30 dr Grzegorz Kida
2Obszary i metody HRM (wykład)Z/6 30 Brak obsady
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w doradztwie kariery (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Konwersatoria obowiązkowe
1Zapewnienie jakości udzielanej informacji (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze