Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Praca i rozwój pracowniczy (wykład)E/2 15 dr Jacek Sobek
2Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (wykład)E/2 15 dr Paweł Kot
3Źródła statystyczne i metody (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Szyszka
4Teorie rynku pracy i polityki (wykład)E/2 15 dr Monika Dobrogowska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praca i rozwój pracowniczy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Sobek
2Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Źródła statystyczne i metody (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Aneta Nowicka
4Teorie rynku pracy i polityki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
Konwersatoria obowiązkowe
1Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 20 dr Grzegorz Kida
2Równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Dominik Szczygielski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
7Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w doradztwie kariery (wykład)Z/5 30 dr Grzegorz Kida
2Obszary i metody HRM (wykład)Z/6 30 dr Agnieszka Marek
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w doradztwie kariery (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Mirosław Górczyński
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Konwersatoria obowiązkowe
1Zapewnienie jakości udzielanej informacji (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze