Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo urzędnicze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik
2Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
3Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)E/3 30 dr Edyta Krzysztofik
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 dr Anna Słowikowska
5Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
6Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
7Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
8Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szachoń-Pszenny
9Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Sieniow
10Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Sieniow
11Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
12Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
13Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Administracja publiczna
1Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Administracja stanu cywilnego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr Paulina Woś
2Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 141) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język angielski w administracji - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Marta Cechowicz
14Język angielski w administracji - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
15Język angielski w administracji - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Beata Panasiuk
16Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
17Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
18Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
19Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
20Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Katarzyna Jakubów
21Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne (3 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
3European Law of Regional Development (wykład)Z/6 30 dr hab. Marcin Szewczak
4Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 Brak obsady
5Kolonializm a Misje (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Metody badawcze nauk administracyjnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
8Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)Z/3 30 Brak obsady
10Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
11Prawo oświatowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
12Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
13System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
14Organizacje pożytku publicznego (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
15Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
16Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (wykład)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Ganczar

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze