Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Językoznawstwo ogólne i kognitywne (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Językoznawstwo ogólne i kognitywne (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
3Psychofizjologia (warsztaty)Z/4 30 Brak obsady
4Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 Brak obsady
5Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
6Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 63) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
12Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
14Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
15Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 170) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Poznanie wielozmysłowe (wykład)Z/3 30 Brak obsady
2Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (wykład)Z/6 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
3Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Narzędzia reprezentacji wiedzy (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
2Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
3Algebra liniowa (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze