Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/3 30 Brak obsady
2Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
3Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
4Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
5Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Artur Kukuła
6Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Artur Kukuła
7Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
8Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
9Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Vacat
10Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Vacat
Przedmioty do wyboru
1Europe in the World (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Państwa i narody w Europie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
3Służby specjalne (konwersatorium)Z/2 30 Vacat
4Zagrożenia militarne i pozamilitarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Kowalski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
9Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
Specjalizacja: Współpraca transgraniczna
Przedmioty specjalizacyjne
1Polityka regionalna UE (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Polityka regionalna UE (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Kukuła
3Zarządzanie ruchem granicznym (wykład)E/3 30 dr Konrad Słowiński
4Zarządzanie ruchem granicznym (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
5Polityka wschodnia UE (konwersatorium)Z/3 30 dr Aneta Bąk-Pitucha
6Współpraca Polski i Ukrainy (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Szabaciuk
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Przedmioty specjalizacyjne
1Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (wykład)E/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Bezpieczeństwo wewnętrzne UE i USA (wykład)E/3 30 dr Paweł Kowalski
4Bezpieczeństwo wewnętrzne UE i USA (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paweł Kowalski
5Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Szabaciuk
6Problemy rozwoju Chin i Indii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze