Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
2Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
4Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
5Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
8Teoria poznania (wykład)Z/2 30 dr Piotr Lipski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
7Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/1 0 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
8Język rosyjski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
9Język włoski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 Brak obsady
3Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
1Drogi i bezdroża współczesnej duchowości (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
2Ewangelizacja a media cyfrowe (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze