Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna (wykład)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
2Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
4Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Roland Prejs
5Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
8Teoria poznania (wykład)Z/2 30 dr Piotr Lipski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
4Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język łaciński - poziom kontynuacji słabej (egzamin)E/2 0 mgr Edyta Michałek
10Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
11Język rosyjski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
12Język włoski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Dydaktyka katechezy (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza (wykład)Z/1 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Kościół katolicki w ZSRR na danych ziemiach polskich anektowanych po II wojnie światowej (wykład)Z/4 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Kościół w erze cyfrowej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze