Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Historia Kościola powszechnego: czasy najnowsze (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
3Historia Kościola powszechnego: czasy najnowsze (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
4Historia Kościoła w Polsce: czasy najnowsze (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
5Historia Kościoła w Polsce: czasy najnowsze (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
6Katechetyka (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
7Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
8Teologia patrystyczna (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 309) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 323) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 354) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
6Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język łaciński (z elementami terminologii teologicznej) (egzamin)E/0 0 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
10Język włoski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
3Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
4Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
Specjalizacja biblijna
1Podstawy języka hebrajskiego (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr Krzysztof Napora
2Historia starożytnego Izraela (do 135 r. po Chr.) (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
Zajęcia do wyboru
1Aniołowie i demony w życiu duchowym (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Pascha Jezusa: archeologia, historia, teologia (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
3Współczesne przejawy okultyzmu (wykład)Z/3 30 Ks. dr Damian Chrzanowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze