Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Międzynarodowe stosunki kulturalne (wykład)E/4 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
2Edukacja dla bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Paweł Kowalski
3Edukacja dla bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Paweł Kowalski
4Edukacja dla bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Paweł Kowalski
5Operacyjne działania wywiadowcze (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 Vacat
6Operacyjne działania wywiadowcze (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Vacat
7Operacyjne działania wywiadowcze (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 Vacat
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
5Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Sawicki
6Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
8Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
9Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
10Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Przedmioty do wyboru
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Podraza
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Sawicki
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
9Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Wołoszyn
10Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Obrona przed bronią masowego rażenia (konwersatorium)Z/3 30 Vacat
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Polityka migracyjna RP (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jacek Sawicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze