Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo karne (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Kuć
2Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marzena Czochra
3Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Aleksandra Rusin-Batko
4Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Alicja Syroka
5Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
6Międzynarodowe stosunki wojskowe a polityka zagraniczna państw (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Sławomir Bylina
7Przywództwo (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaręba
8Metody badań społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
9Metody badań społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
10Metody badań społecznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
11Metody badań społecznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
12System i polityka bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
13System i polityka bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
14System i polityka bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
15System i polityka bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
Przedmioty do wyboru
1Doktryny militarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Kowalski
3War, Peace and World Order (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Współpraca transgraniczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Lech Jańczuk
5Współpraca transgraniczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
Lektoraty
1Język angielski – CEF B1+ – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 117) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
12Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
15Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Polityka państwa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (wykład)E/3 30 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
2Polityka państwa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
3Rozpoznawanie zagrożeń (wykład)E/3 30 dr Konrad Słowiński
4Rozpoznawanie zagrożeń (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
5Polityka państwa w zakresie ratownictwa (konwersatorium)Z/2 30 mgr Maciej Bartoszewski
6Służby, instytucje, straże (konwersatorium)Z/2 30 dr Stanisław Dubaj
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Ochrona osób, mienia i infrastruktury (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Kukuła
3Polityka w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Kuć
4Polityka w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
5Zagrożenia w czasie wojny (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Kowalski
6Uprawnienia służb mundurowych (konwersatorium)Z/2 30 mgr Konrad Kołek
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (wykład)E/3 30 dr Aneta Bąk-Pitucha
2Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
3Ochrona granic (wykład)E/3 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
4Ochrona granic (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
5Międzynarodowe stosunki polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki
6Polityka bezpieczeństwa UE (konwersatorium)Z/2 30 dr Aneta Bąk-Pitucha

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze