Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia z elementami filozofii kultury (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Filozofia Boga (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
3Filozofia przyrody (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
4Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
5Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
6Logika z elementami semiotyki (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
7Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
8Patrologia - okres II i III od 325 do 749 r. (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
9Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 dr Agnieszka Strycharczuk
2Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język łaciński - poziom kontynuacji słabej (egzamin)E/2 0 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
6Język łaciński - poziom kontynuacji słabej (egzamin)E/2 0 dr Agnieszka Strycharczuk
7Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
8Język włoski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
9Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 501) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
10Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 502) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
11Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
12Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 501) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza (ćwiczenia)Z/1 30 Ks. dr Radosław Rybarski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze