Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka ogólna i stosowana (wykład)Z/4 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Etyka ogólna i stosowana (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
4Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
5Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
7Historia Kościoła powszechnego - współczesność (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
8Logika (wykład)Z/4 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
9Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
10Patrologia (wykład)Z/3 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
11Patrologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
12Sztuka kościelna (wykład)Z/2 15 dr hab. Krzysztof Gombin
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
3Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 501) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
5Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 501) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język łaciński (z elementami terminologii teologicznej) (egzamin)E/0 0 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
7Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
8Język włoski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 Ks. dr Radosław Rybarski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze