Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnostyka inteligencji (wykład)E/5 30 dr Elżbieta Talik
2Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)E/2 15 dr Andrzej Januszewski
4Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
5Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
6Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
7Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
8Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 VACAT
9Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 VACAT
10Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 VACAT
11Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 VACAT
12Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 VACAT
13Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 VACAT
14Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/0 30 VACAT
15Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
16Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 13) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
17Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 14) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
18Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Adrianna Jastkowiak-Styła
19Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Sylwia Jankowicz
20Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
21Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
22Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
23Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
24Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
25Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
26Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
27Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
28Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
29Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
30Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
31Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
32Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
33Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
34Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
35Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
36Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
37Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
38Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
39Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
40Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
41Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Zofia Mazur-Socha
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 29) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 30) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
11Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
17Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Dorota Szymczyk
18Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
19Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
20Język francuski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
21Język hiszpański (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
22Język niemiecki (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
23Język rosyjski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
24Język włoski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
3Psychologia uzależnień (wykład)E/4 30 dr Joanna Chwaszcz
4Podstawy psychologii zdrowia (wykład)E/3 15 mgr Natalia Kajka
5Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
6Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
7Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
8Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jagoda Łokczewska
9Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
11Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Monika Dacka
12Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Monika Dacka
13Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
14Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
15Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Patrycja Sławska-Jaroszewska
16Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Chwaszcz
17Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
18Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
19Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
20Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii zdrowia w pracy (wykład)E/3 15 mgr Natalia Kajka
2Zaburzenia zdrowia związane z pracą (wykład)E/2 15 dr hab. Agnieszka Kulik
3Zarządzanie personelem (wykład)E/8 30 dr Grzegorz Kida
4Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
5Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
6Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
7Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
8Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
9Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
10Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
11Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
12Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
13Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
14Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
15Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
16Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
17Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
18Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Konrad Konefał

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze