Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Podstawy psychologii (wykład)Z/2 30 dr Paweł Kot
2Formy osadnictwa i ich rozwój przestrzenny (wykład)E/3 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Historia piśmiennictwa turystyczno-krajoznawczego (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
4Krajobraz demograficzny (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Rachwał
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język łaciński (ćwiczenia)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Psychologia turystyki (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Kot
2Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Stan i rozmieszczenie ludności świata (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Rachwał
4Piśmiennictwo podróżnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
5Historia szlaków literackich (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
6Pomniki i miejsca pamięci (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
7Tanatoturystyka i monumentalistyka (konwersatorium)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Objazd naukowo-warsztatowy
1Objazd naukowo-warsztatowy (zajęcia terenowe)Zbo/1 72 dr Marcin Karkut
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
10Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze