Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka edytorska (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Literatura powszechna (od romantyzmu do 1918) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Wykłady monograficzne
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
3Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Z/3 30 dr Zuzanna Guty
2Redakcja tekstów obcojęzycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
3Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
5Redakcja tekstów obcojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wojciech Malec
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
10Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Egzaminy
1Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (egzamin)E/1 0 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze