Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Literatura powszechna (od romantyzmu do 1918) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Wykłady monograficzne
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
3Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Z/3 30 dr Zuzanna Guty
2Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język angielski - Certyfikat FCE (CEF B2) (egzamin)E/2 0 Brak obsady
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
14Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
15Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Egzaminy
1Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (egzamin)E/1 0 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Sztuka edytorska (egzamin)E/2 0 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze