Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metody badań jakościowych (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Szyszka
2Metody badań jakościowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Szyszka
3Makrostruktury społeczne (wykład)E/4 15 dr Monika Dobrogowska
4Makrostruktury społeczne (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
5Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Peciakowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
10Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
11Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
13Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
1Sociology in Europe (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Socjologia problemów społecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Przedmioty obligatoryjne
1Socjologia organizacji i administracji (wykład)E/3 15 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
2Wybrane zagadnienia prawa publicznego i rodzinnego (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
3Patologie życia rodzinnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
4Organizacje pozarządowe w aktywnej polityce społecznej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
5Strategie rozwiązywania problemów społecznych (warsztaty)Z/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze