Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 dr Błażej Gębura
3Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Błażej Gębura
4Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
6Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Maksymilian Roszyk
8Teoria mnogości (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Marcin Czakon
10Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
Przedmioty specjalizacyjne (należy kontynuować ścieżkę wybraną w poprzednim semestrze)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Przedmioty specjalizacyjne (należy kontynuować ścieżkę wybraną w poprzednim semestrze)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Błażej Gębura
2Język grecki dla filozofów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze