Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Kierunki współczesnej psychologii (wykład)E/4 30 dr Justyna Iskra
Seminaria magisterskie do wyboru
Student kontynuuje seminarium wybrane na I roku
1Etyka (seminarium)Zbo/8 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Logika (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Metafizyka (seminarium)Zbo/8 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
dr Paulina Sulenta
4Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
5Teoria poznania (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Marek Piwowarczyk
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa A (metafizyka, filozofia przyrody, antropologia, filozofia Boga, filozofia religii)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 1 przedmiot z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Klasyczna koncepcja człowieka - dusza-ciało a współczesna koncepcja człowieka - mind-body (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Geneza życia (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dutkowska
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa B (logika, metodologia i teoria poznania)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 1 przedmiot z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Logika w reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Biłgorajski
2Interdyscyplinarność w badaniach nad człowiekiem i kulturą (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa C (historia filozofii)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 1 przedmiot z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Filozofia a religia w polskiej kulturze intelektualnej na tle europejskim (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Europejskie inspiracje personalizmu w Polsce (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa D (etyka, filozofia kultury, filozofia prawa)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A, 1 przedmiot z grupy B, 1 przedmiot z grupy C i 1 przedmiot z grupy D
1Rola religii w kulturze i cywilizacji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
Memorial Lectures
Student może wybrać 30 godz. zajęć z poniższej listy zamiast 30 godz. konwersatorium
1Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Merecki
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Stefan Sorgner

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze