Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia seminaryjne
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/1 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Bankowość (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Ekonomia międzynarodowa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
4Finanse i gospodarka sektora publicznego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
5Gospodarka i polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
6Rachunkowość i finanse (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
7Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/1 30 dr Anna Spoz
8Strategie finansowania przedsiębiorstw (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
Zajęcia seminaryjne
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr Anna Spoz
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr hab. Grzegorz Zasuwa
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr Maria Zuba-Ciszewska
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 prof. dr hab. Marian Żukowski
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/20 0 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Analiza techniczna (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Integracja gospodarcza i walutowa (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
3Metody oceny projektów inwestycyjnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Pankiewicz
4Negocjacje w biznesie (konwersatorium)Z/2 15 dr Dorota Tokarska
5Współczesne problemy ekonomii (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Teoria inwestowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Dorota Tokarska
Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe
Przedmioty specjalizacyjne do wyboru
1Analiza fundamentalna w ujęciu projektowym (laboratorium)Z/3 15 dr Krzysztof Bednarz
2Analiza wybranych indeksów giełd finansowych (laboratorium)Z/3 15 dr Jacek Bednarz
3Operacje na rynku walutowym (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
4Wycena instrumentów udziałowych (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Przedmioty specjalizacyjne
1Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (laboratorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (laboratorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Przedmioty specjalizacyjne do wyboru
1Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdawczości (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
2Polityki rachunkowości – analiza porównawcza (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
3Praktyka decyzyjna w biznesie (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
4Rachunkowość jednostki oświatowej (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
5Rachunkowość komputerowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 15 dr Robert Pankiewicz
6Rachunkowość podatkowa i ewidencje podatkowe (laboratorium)Z/3 15 dr Mariusz Sokołek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze