Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/7 30 dr hab. Wojciech Guz
2Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/7 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
3Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/7 30 dr Ewelina Mokrosz
4Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/7 30 dr Mark Ó Fionnáin
5Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/7 30 dr Ewelina Bańka
6Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/7 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
7Translatoryka (seminarium)Zbo/7 30 dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Guz
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Ewelina Mokrosz
12Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Mark Ó Fionnáin
13Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Ewelina Bańka
14Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Jolanta Sak-Wernicka
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Dwujęzyczność i akwizycja językowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
2Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
Profile filologiczne
Profil: Literaturoznawstwo
1Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
2Wybrane aspekty literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Bańka
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Joanna Mirek
2Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Joanna Mirek
3Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Joanna Mirek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze