Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/5 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Argumentacja retoryczna (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
4Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
7Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
(należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Oratorstwo okolicznościowe (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Prawne aspekty przekazów publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Sobek
5Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak
6Sztuka kreatywnego myślenia (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze