Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium)Z/1 15 dr Robert Tabaszewski
2Polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych (wykład)E/2 15 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
3Planowanie przestrzenne i prawo budowlane (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Biskup
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski
10Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
11Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
13Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
14Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Prawo energetyczne (wykład)E/2 30 dr hab. Michał Domagała
2Prawo przedsiębiorcy rolnego (konwersatorium)Z/1 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Sebastian Kwiecień
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Zawieszone
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Rafał Biskup
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Wytrążek
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
11Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Zawieszone
12Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze