Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/2 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr Kamila Tomaka
3Historia filozofii (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - język niderlandzki II (ćwiczenia)Z/6 60 mgr Beata Popławska
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - rozumienie ze słuchu (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Frank Burazer
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Bas Hamers
Zajęcia do wyboru
1Ekonomia Niderlandów i Belgii (konwersatorium)Z/3 30 dr Kamila Tomaka
2Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
3Praca z tekstem naukowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 356) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 352) Z/0 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 353) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 360) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze