Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/3 15 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr hab. Muriel Waterlot
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Jan Fabry
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Jan Fabry
7Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Bas Hamers
8Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Bas Hamers
Zajęcia do wyboru
1Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
2Historia Niderlandów (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
4Socjolingwistyka (konwersatorium)Z/2 30 mgr Marcin Lipnicki
5Tradycja klasyczna w Niderlandach (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Tomaka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 61) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze