Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dziennikarskie źródła informacji (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Żurakowska
2Creative writing (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Jacek Dąbała
3Reklama we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/2 15 dr hab. Robert Szwed
4Psychologia komunikacji (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Wprowadzenie do nowych mediów (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
6Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
7Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
8Dziennikarskie źródła informacji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
9Creative writing (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
10Creative writing (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
11Creative writing (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
12Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr Małgorzata Żurakowska
13Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr Małgorzata Żurakowska
14Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr Małgorzata Żurakowska
15Warsztat dziennikarstwa radiowego (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr Małgorzata Żurakowska
16Warsztat dziennikarstwa prasowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Olga Białek-Szwed
17Warsztat dziennikarstwa prasowego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Olga Białek-Szwed
18Warsztat dziennikarstwa prasowego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Olga Białek-Szwed
19Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
20Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
21Retoryka i erystyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
22Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
23Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
24Gatunki dziennikarskie w nowych mediach (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Marcin Superczyński
Przedmioty do wyboru
1Sztuka konwersacji (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Sztuka w przestrzeni publicznej (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
3Tabloidyzacja polskiej prasy (wykład)E/3 30 dr Olga Białek-Szwed
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 121) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
6Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
8Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
9Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
11Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
17Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze