Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/10 42 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
2Prawo karne (wykład)E/10 42 dr Małgorzata Gałązka
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/10 54 dr Ilona Grądzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia)Z/0 18 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
2Prawo karne (ćwiczenia)Z/0 18 mgr Alicja Gorczowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 315) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze