Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 Ks. dr Krzysztof Napora
2Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/8 42 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
3Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia)Z/0 18 dr Marta Stepnowska
4Prawo karne (ćwiczenia)Z/0 18 dr Zuzanna Gądzik
5Prawo karne (wykład)E/8 42 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Zuzanna Gądzik
6Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)Z/0 18 dr Ilona Grądzka
7Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 36 prof. dr hab. Dariusz Dudek
8Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/2 9 Ks. dr Karol Adamczewski
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 370) Z/0 18 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 371) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze