Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)Zbo/1 14 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Z/2 18 dr Tomasz Niedokos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr Joanna Stolarek
2Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia (ćwiczenia)Z/2 18 dr Artur Bartnik
3Język niderlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Filip Dolecki
4Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
5Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
6Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Joanna Grzybowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Joanna Grzybowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Ewa Antoniak
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Ewa Antoniak
10Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
11Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Oskar Ostaszewski
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Joanna Mirek
Ćwiczenia do wyboru II
1Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)Z/5 18 dr Aleksander Bednarski
2Wstęp do współczesnych teorii literackich (ćwiczenia)Z/5 18 Zawieszone
Konwersatoria do wyboru
1Wybrane zagadnienia z historii literatury angielskiej (konwersatorium)Z/5 18 dr Aleksander Bednarski
2Zarys historii literatur Wysp Brytyjskich do roku 1800 (konwersatorium)Z/5 18 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze