Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Pedagogika prenatalna (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
3Podstawy logopedii (wykład)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
4Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Mazur
5Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Mazur
6Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
7Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
8Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
9Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
10Pedagogika resocjalizacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
11Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
12Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
13Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
14Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
15Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
16Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Badora
3Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
6Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
8Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty specjalnościowe
1Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)Z/0 15 dr Magdalena Parzyszek
3Rodzina w diagnozie i terapii pedagogicznej (wykład)E/2 30 dr Magdalena Łuka
4Metodyka kształcenia kompetencji wychowawczych (warsztaty)Z/2 30 mgr Magdalena Leśniak
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 113) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 111) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Praktyka ciągła po I roku
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/2 30 dr Magdalena Parzyszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze