Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Pedagogika prenatalna (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
2Podstawy logopedii (wykład)Z/2 15 dr Renata Kołodziejczyk
3Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
4Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
5Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
6Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
7Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Badora
8Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Badora
9Pedagogika resocjalizacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
10Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
11Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
12Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
13Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
14Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
15Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
16Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
3Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
4Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Badora
5Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
6System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
7Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
8Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
9Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
11Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
12Wzory i wzorce osobowe w edukacji i wychowaniu (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z profilaktyką
Przedmioty w ramach specjalności
1Teoretyczne i prawne podstawy profilaktyki szkolnej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
2Pedagogia szkoły (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
3Metodyka organizacji pracy szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty w ramach specjalności
1Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)Z/0 15 dr Magdalena Parzyszek
3Rodzina w diagnozie i terapii pedagogicznej (wykład)E/2 30 dr Magdalena Łuka
4Metodyka kształcenia kompetencji wychowawczych (warsztaty)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty w ramach specjalności
1Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/2 30 dr Magdalena Parzyszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze