Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy makroekonomii (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy bankowości (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Instytucje i rynki finansowe (wykład)E/4 30 dr Jerzy Michałowski
4Podstawy rachunkowości (wykład)E/5 30 dr Anna Spoz
5Ekonomia integracji europejskiej (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
6Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
7Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
8Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
9Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
10Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
11Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
12Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
13Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
14Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
15Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
16Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
17Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Spoz
18Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Spoz
19Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Spoz
20Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Spoz
21Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Anna Spoz
22Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
23Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
24Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
25Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
26Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
27Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
28Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
29Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
30Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
31Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Przedmioty do wyboru
1Corporate social responsibility (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)E/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Podstawy marketingu (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
4Samorząd terytorialny (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk
5Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
Proseminarium
1Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Robert Pankiewicz
2Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Andrzej Żuk
4Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
5Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 5) Z/1 15 dr Jerzy Michałowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 41) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 40) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
11Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze