Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy bankowości (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Instytucje i rynki finansowe (wykład)E/4 30 dr Anna Dąbkowska
4Podstawy rachunkowości (wykład)E/5 30 dr Anna Spoz
5Ekonomia integracji europejskiej (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
6Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
3Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
4Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
5Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Spoz
6Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Spoz
7Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Spoz
8Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Spoz
9Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
10Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
11Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
12Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
13Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
14Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
15Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
16Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
17Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
18Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Dąbkowska
19Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Dąbkowska
20Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Dąbkowska
21Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Dąbkowska
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Andrzej Żuk
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Corporate social responsibility (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)E/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Podstawy marketingu (wykład)E/3 30 dr Joanna Szegda
4Samorząd terytorialny (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk
5Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 297) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 293) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 296) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 502) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
9Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
10Język chiński - CEF A1 (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
11Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze