Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/1 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Konwersatoria
1Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia grafiki (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Bender
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 108) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze