Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury: analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (romantyzm) (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Gramatyka opisowa języka polskiego - fleksja (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 356) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 352) Z/0 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 360) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów Kryminologii (lektorat - Grupa: 330) Z/0 30 mgr Michał Narecki
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Kryzys egzystencjalny w literaturze i sztuce drugiej połowy XIX wieku – figury melancholii (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Teatr alternatywny (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
3Korespondencja pisarzy z dziećmi w optyce językoznawczej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Romantyzm w perspektywie etno-komparatystycznej – problem fantastyki literackiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
Egzaminy
1Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (romantyzm) (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Wprowadzenie do krytyki literackiej i artystycznej (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Estetyka XX i XXI w. (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
3Krytyka teatralna i filmowa (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
4Krytyka i polityka (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
5Krytyka i muzyka (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Specjalizacja: teatralno-filmowa
1Istota i granice teatru (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
2Teatr i dramat antyczny (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
3Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
4Nurty i gatunki filmowe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Historia kina (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
6Emisja i impostacja głosu (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
7Proces powstawania przedstawienia (warsztaty)Z/2 15 Ks. dr Mariusz Lach
Zajęcia fakultatywne
1Język polski dla celów specjalistycznych (nauka, turystyka, biznes) (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze