Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury romantyzmu (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Zbo/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Romantyzm: literatura, kultura, sztuka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Sarmaci i świat. Komparatystyczna lektura dawnej poezji polskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Arcydzieła literatury powszechnej (pozytywizm - współczesność) (wykład)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
4Wybrane zagadnienia literatury polskiego romantyzmu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
5Wybrane zagadnienia modernizmu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Egzaminy
1Historia literatury romantyzmu (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Literatura powszechna: średniowiecze - renesans - barok (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Wybrane zagadnienia z krytyki literackiej i artystycznej (wykład)Zbo/2 20 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Polityka regionalna (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (wykład)Zbo/1 15 dr Agnieszka Jarosz
3Projekt: Antyczna krytyka artystyczna (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
4Projekt: Krytyka teatralna i performatyka (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
5Projekt: Krytyka filmowa (warsztaty)Z/1 20 dr Agnieszka Jarosz
6Hierarchie: Debiutanci (warsztaty)Z/1 20 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
7Projekt: Krytyka muzyczna (laboratorium)Z/1 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Specjalizacja: teatralno-filmowa
1Istota i granice teatru (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
2Teatr i dramat antyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Od sceny misteryjnej do komedii dell'arte (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
4Nurty i gatunki sztuki filmowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Nowe zjawiska w sztuce filmowej (konwersatorium)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
6Emisja i impostacja głosu (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
7Proces powstawania przedstawienia (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze