Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia III (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia IV (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Sylwia Mitko
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
13Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Majewska-Zarychta
14Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Majewska-Zarychta
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Bogumiła Krawiec
2Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Anna Badora
3Interkulturowość w nauczaniu języków obcych (konwersatorium)Z/4 30 dr Lucyna Krzysiak
4Dydaktyka ogólna I (wykład)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
2Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Jakubów
Specjalizacja Językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski
1Język angielski: gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze