Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
2Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
3Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
4Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
5Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
6Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
7Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
8Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
9Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wojciech Malec
11Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wojciech Malec
12Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Wojciech Malec
13Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Wojciech Malec
14Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Wojciech Malec
15Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr hab. Wojciech Malec
16Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
17Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
18Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
19Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
20Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
21Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
22Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
23Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
24Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jerzy Wójcik
25Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
26Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
27Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
29Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
30Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Vacat
31Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Vacat
32Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Vacat
33Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
34Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
35Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
36Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
37Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
38Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
39Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
Przedmioty do wyboru
Kulturoznawstwo brytyjskie
1Historyczne inspiracje tekstów kultury (ćwiczenia)Z/4 30 dr Tomasz Niedokos
2Komunikacja i interpretacja (ćwiczenia)Z/4 30 dr Anna Antonowicz
3Media anglojęzyczne (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
4Teksty kultury brytyjskiej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Anna Antonowicz
Przedmioty do wyboru
Kulturoznawstwo amerykańskie
1Ameryka w odcinkach: serialowe reprezentacje Stanów Zjednoczonych (ćwiczenia)Z/4 30 dr Kamil Rusiłowicz
2Amerykańskie tożsamości (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
3Kultura amerykańska w mediach (ćwiczenia)Z/4 30 dr Dominika Bugno-Narecka
4Wolność w Ameryce (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
2Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
9Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze