Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Normy generalne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Adam Kaczor
3Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Ks. dr Adam Jaszcz
4Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
5Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/6 45 Ks. dr Adam Kaczor
6Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
7Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/6 45 dr Agnieszka Romanko
8Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 30 dr hab. Anna Słowikowska
9Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Słowikowska
10Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze