Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Normy generalne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
3Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/6 45 Ks. dr Adam Kaczor
5Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/6 45 prof. dr hab. Wiesław Bar
6Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
7Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
2Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
Konwersatorium obowiązkowe
1Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Słowikowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 200) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze