Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Piśmiennictwo chińskie i teksty filozoficzne (wykład)Zbo/2 30 dr Katarzyna Pejda
2Nowożytna historia Chin (wykład)E/4 30 dr Joanna Afek
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Zhenxu Fan
2Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs II (ćwiczenia)Z/6 60 dr Katarzyna Pejda
3Praktyczna nauka języka chińskiego - rozumienie ze słuchu (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Zhenxu Fan
4Praktyczna nauka języka chińskiego - lektura tekstów (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Maciej Kret
Ćwiczenia do wyboru
1Język chiński biznesowy (ćwiczenia)Z/5 30 mgr Zhenxu Fan
2Lektura tekstów specjalistycznych (ćwiczenia)Z/5 30 mgr Maciej Kret
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 62) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 63) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze