Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
2Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/8 45 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
dr Katarzyna Dębińska-Domagała
3Prawo karne (wykład)E/8 45 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
4Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 45 dr hab. Marek Dobrowolski
5Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
6Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
7Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
8Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
9Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 5) Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
10Zarys prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 6) Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
11Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
12Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Marta Stepnowska
13Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Agnieszka Kawałko
14Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
15Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
16Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Marta Stepnowska
17Prawo karne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
18Prawo karne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Małgorzata Gałązka
19Prawo karne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
20Prawo karne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
21Prawo karne (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
22Prawo karne (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
23Prawo karne (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 45 dr hab. Małgorzata Gałązka
24Prawo karne (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 45 dr hab. Małgorzata Gałązka
25Prawo karne (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Małgorzata Gałązka
26Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
27Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
28Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
29Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
30Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
31Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 343) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 344) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 345) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 346) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 347) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 348) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 349) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
8Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
13Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
14Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze