Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona konkurencji (wykład)E/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
3Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/8 45 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
4Prawo karne (wykład)E/10 45 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
5Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 45 prof. dr hab. Dariusz Dudek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
2Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
3Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Anna Paluszkiewicz
4Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 mgr Marcin Jędrejek
5Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Marcin Jędrejek
6Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
7Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
8Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
9Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Agnieszka Kawałko
10Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
11Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
12Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
13Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
14Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
15Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
16Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
17Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
18Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
19Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
20Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
21Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
22Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
23Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
24Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr Sylwia Zając
25Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
26Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
27Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
28Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
29Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
30Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
31Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
32Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 191) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 193) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 284) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 188) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 189) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 190) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 194) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 195) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 196) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 197) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 198) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 199) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 242) Z/0 4 mgr Dorota Szymczyk
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
16Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
17Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
18Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
20Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
21Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
22Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
23Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
24Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
25Język włoski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
26Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze