Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Komputerowe symulacje statystyczne (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
3Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Kozera
Ćwiczenia obowiązkowe
1Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
2Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
3Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
4Komputerowe symulacje statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
5Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Włodzimierz Gajda
6Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Włodzimierz Gajda
7Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Krzysztof Buszowski
8Laboratorium specjalistyczne II (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 mgr Krzysztof Buszowski
9Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
10Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
11Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
12Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
Zajęcia seminaryjne
(do wyboru jedno seminarium i odpowiednia pracownia dyplomowa, wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
7Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
8Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
10Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
11Teoria gier (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
12Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
13Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
14Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
18Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
19Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Zawieszone
20Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
21Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
22Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
Zajęcia monograficzne
(do wyboru 30 godz. wykładu/konwersatorium i 30 godz. ćwiczeń/laboratorium w semestrze zimowym)
1Podstawy matematyki finansowej (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
2Programowanie grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
3Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
4Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Rutka
5Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
6Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
7Sieci lokalne (LAN) (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
8Sieci lokalne (LAN) (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
9Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
10Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
11Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (laboratorium)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
12Zarządzanie sieciami komputerowymi (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
13Podstawy matematyki finansowej (wykład)E/6 30 Zawieszone
14Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
15Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Przemysław Rutka
16Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
17Sieci lokalne (LAN) (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
18Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)E/6 30 mgr Piotr Kociuba
19Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
20Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
21Zarządzanie sieciami komputerowymi (wykład)E/6 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze