Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dendrologia (wykład)E/3 15 dr Joanna Renda
2Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Renda
3Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Renda
4Fitosocjologia (wykład)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
5Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
6Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
7Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
8Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (wykład)Zbo/4 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
9Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
10Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
11Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
12Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
13Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
14Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
15Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
16Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
17Forma w przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr inż. Jan Kamiński
18Forma w przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr inż. Jan Kamiński
19Forma w przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr inż. Jan Kamiński
20Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń obiektów komercyjnych, skwery i zieleńce (wykład)E/2 20 dr inż. Agnieszka Kułak
21Ekologia miasta i obszarów wiejskich (wykład)E/2 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
22Ekologia miasta i obszarów wiejskich (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język nowożytny)
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
3Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Ćwiczenia projektowe
(student wybiera 1 przedmiot z Projektowania obiektów architektury krajobrazu za 5 ECTS)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń obiektów handlowych, skwery i zieleńce (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - zieleń obiektów usługowych, skwery i zieleńce (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze