Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biochemia z enzymologią (wykład)E/9 30 prof. dr hab. Ryszard Szyszka
2Fizjologia roślin (wykład)E/6 30 dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
3Fizjologia zwierząt (wykład)E/6 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
4Mikrobiologia ogólna (wykład)E/6 30 dr Monika Janeczko
5Biochemia z enzymologią (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Elżbieta Kochanowicz
6Biochemia z enzymologią (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Monika Janeczko
7Biochemia z enzymologią (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Elżbieta Kochanowicz
8Fizjologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Patrzylas
9Fizjologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Patrzylas
10Fizjologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Patrzylas
11Fizjologia zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
12Fizjologia zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
13Fizjologia zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
14Mikrobiologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Janeczko
15Mikrobiologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Monika Janeczko
16Mikrobiologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Monika Janeczko
17Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze