Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) WNIT L
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Technologia i organizacja robót instalacyjnych (wykład)E/2 15 dr inż. Witold Adamowski
2Technologia i organizacja robót instalacyjnych (warsztaty)Z/0 15 dr inż. Ewa Hołota
Przedmioty specjalizacyjne obowiązkowe
1Zajęcia terenowe (zajęcia terenowe)Z/2 30 mgr Robert Stachyra
Przedmioty do wyboru
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
2Seminarium magisterskie (seminarium - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
3Pracownia magisterska (pracownia dyplomowa - Grupa: 1) Z/2 60 mgr Anna Gronba-Chyła
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 167) Zbo/0 30 mgr Marlena Iglik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze