Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Rodziny dysfunkcyjne (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
2Wybrane zagadnienia z duszpasterstwa rodzin (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
3Pozarządowe formy opieki społecznej i długoterminowej (wykład)E/2 30 dr Monika Dobrogowska
4Metody diagnozowania rodziny (ćwiczenia)Z/3 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
5Infrastruktury eklezjalne we wsparciu rodziny z uzależnieniem (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
6Instytucje i organizacje zajmujące się pomocą rodzinie (zajęcia terenowe)Z/2 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
7Pozyskiwanie dotacji dla organizacji pozarządowych - przygotowanie projektu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
8Podstawy edytorstwa (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru. Wykłady fakultatywne
1Małżeństwo i rodzina chrześcijańska w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Przedmioty do wyboru. Specjalność: Koordynator pieczy zastępczej
1Zadania koordynatora pieczy zastępczej z uwzględnieniem aspektu kulturowo - religijnego (konwersatorium)Z/4 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
2Prawne aspekty pieczy zastępczej (konwersatorium)Z/4 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty obligatoryjne
1Rodziny dysfunkcyjne (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
2Wybrane zagadnienia z duszpasterstwa rodzin (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
3Pozarządowe formy opieki społecznej i długoterminowej (wykład)E/2 30 dr Monika Dobrogowska
4Metody diagnozowania rodziny (ćwiczenia)Z/3 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
5Infrastruktury eklezjalne we wsparciu rodziny z uzależnieniem (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
6Instytucje i organizacje zajmujące się pomocą rodzinie (zajęcia terenowe)Z/2 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
7Pozyskiwanie dotacji dla organizacji pozarządowych - przygotowanie projektu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
8Podstawy edytorstwa (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 46 mgr Michał Narecki
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty do wyboru. Wykłady fakultatywne
1Małżeństwo i rodzina chrześcijańska w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty do wyboru. Specjalność: Asystent osoby niesamodzielnej
1Gerontologia (konwersatorium)Z/4 15 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
2Aspekty prawne opieki nad osobą niesamodzielną (wykład)Z/4 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze