Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1System prawny pomocy społecznej w Polsce (wykład)E/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
2Metody badań społecznych (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Szyszka
3Metody badań społecznych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Szyszka
4Narzędzia pracy socjalnej (warsztaty)Z/3 30 mgr Wioletta Smyl
5Stosowanie Ustawy o pomocy społecznej (warsztaty)Z/3 30 mgr Wioletta Smyl
6Komunikacja interpersonalna (konwersatorium)Z/3 30 dr Iwona Szewczak
Zajecia do wyboru
1Praca socjalna w środowisku wielokulturowym (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Streetworking (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Opieka nad dzieckiem i rodziną
Przedmioty specjalizacyjne
1Współczesna rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (wykład)E/3 30 dr Magdalena Lipnicka
2Prawo rodzinne, opiekuńcze i cywilne (wykład)E/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
3Psychospołeczne wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
4Praca z rodziną z problemami wychowawczymi (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Szyszka
5Diagnoza problemów rodziny (warsztaty)Z/2 30 dr Agnieszka Zaborowska
Specjalność: Profilaktyka społeczna i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
Przedmioty specjalizacyjne
1Profilaktyka patologii społecznych (wykład)E/3 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Profilaktyka patologii społecznych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Procesy wykluczenia i inkluzji (wykład)E/1 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
4Wsparcie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (konwersatorium)Z/3 30 dr Monika Dobrogowska
5Praca w domach pomocy społecznej (konwersatorium)Z/3 30 dr Justyna Maciaszek
6Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (warsztaty)Z/2 30 mgr Patrycja Wośko

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze