Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i ćwiczenia
1Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Mieczysław Śmierciak
2Style i formy monodii liturgicznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Beata Bodzioch
3Literatura chóralna i wokalno-instrumentalna (ćwiczenia)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Literatura organowa (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
6Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 169) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
2Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
3Dydaktyka nauczania przedmiotu "Historia muzyki" (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
4Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
5Dydaktyka nauczania przedmiotu "Formy muzyczne" (konwersatorium)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
6Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe) (praktyki)Zbo/2 40 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
7Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne) (praktyki)Zbo/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze