Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr Klaudia Martynowska
2Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr Klaudia Martynowska
3Diagnoza pedagogiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - gr 1) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
4Diagnoza pedagogiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - gr 2) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
5Podstawy psychologii klinicznej (wykład)E/4 30 dr Klaudia Martynowska
6Psychopedagogika prenatalna (wykład)Z/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
7Dzieje kształcenia specjalnego (wykład)Z/2 15 dr hab. Wiesław Partyka
8Teorie edukacji włączającej (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
9Teorie edukacji włączającej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Ewa Cieplińska
10Teorie edukacji włączającej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Ewa Cieplińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Przedmioty w ramach specjalności
1Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)Z/3 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
3Metodyka wspomagania rozwoju mowy i języka dziecka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Specjalność 2: Wczesne wspomaganie rozwoju
Przedmioty w ramach specjalności
1Anatomia i fizjologia układu nerwowego (konwersatorium)E/3 30 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2Elementy neurologii, neuropsychologii i neurolingwistyki (konwersatorium)E/3 30 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
3Rozwój mowy dziecka (konwersatorium)Z/3 15 dr Renata Kołodziejczyk
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/2 30 dr Aleksandra Borowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze