Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
2Wczesna edukacja dziecka i badania nad dzieciństwem (wykład)E/2 15 dr Barbara Borowska
3Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)Z/4 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
4Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
5Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
6Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
7Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
8Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (wykład)E/5 15 dr Marta Buk-Cegiełka
9Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
11Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
12Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
13Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
14Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
15Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
1Korelacja nauki religii z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj
2Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Elżbieta Stoch
3Praktyka wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
4Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu (konwersatorium)Z/3 30 dr Renata Kołodziejczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 111) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 112) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 114) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 130) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
6Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
9Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Praktyka ciągła po I roku
1Praktyka ciągła po 1 roku_pp (praktyki)Zbo/2 30 dr Anna Badora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze