Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
2Wczesna edukacja dziecka i badania nad dzieciństwem (wykład)E/2 15 dr Barbara Borowska
3Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
4Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
5Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
6Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marta Buk-Cegiełka
7Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej (wykład)E/5 15 dr Marta Buk-Cegiełka
8Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
9Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)Z/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
10Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
11Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
12Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
13Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
14Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole (konwersatorium)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 112) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
12Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
1Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Formy pracy z młodzieżą zagrożoną (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Kierunki i subdyscypliny pedagogiczne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
4Korelacja nauki religii z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
5Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
6Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
7Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Elżbieta Stoch
8Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
9Podstawy relacji małżeńskiej (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
10Praktyka wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
11Specyfika rozwoju religijnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
12Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
13Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu (konwersatorium)Z/3 30 dr Renata Kołodziejczyk
14Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
15Counseling and human developme (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
16Grundbegriffe der Paedagogik (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
17Pedagogical leadership (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
18Selected issues of the development of the pedagogy abroad (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
19The personalistic education (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/2 30 dr Anna Badora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze