Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria
1Wstęp do translatoryki (konwersatorium - Grupa: 1) E/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Wstęp do translatoryki (konwersatorium - Grupa: 2) E/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
3Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
4Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
5Literatura angielska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
6Literatura angielska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
2Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
3Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
4Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
5Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
6Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Elena Grigoryeva
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Elena Grigoryeva
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marcin Cybulski
10Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marcin Cybulski
11Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
13Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
14Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
15Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
16Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
2Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
3Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
4Funkcjonalna gramatyka kontrastywna ukraińsko-polska (konwersatorium)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
5Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
6Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/2 30 dr Albert Nowacki
7Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
8Literatura ukraińska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Specjalizacja biznesowo-translatorska
1Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
3Terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
4Terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
5Terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Marta Kaczmarczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze