Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia filozofii (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Konwersatoria
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
2Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
3Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
5Wstęp do translatoryki (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
6Wstęp do translatoryki (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
Warsztaty
1Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
3Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
4Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sylwia Niewczas
5Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Niewczas
6Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sylwia Niewczas
7Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
8Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
9Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
4Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marcin Cybulski
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marcin Cybulski
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Majchrzyk
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Majchrzyk
9Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Kozieł
10Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Kozieł
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna ukraińsko-polska (konwersatorium)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
2Literatura ukraińska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/2 30 Vacat
5Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/2 30 dr Tatiana Kołodyńska
Specjalizacja biznesowo-translatorska
1Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
3Rosyjska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
4Rosyjska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
5Ukraińska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Albert Nowacki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze